Buy Tickets Pájaros de verano (2018)

| Drama | IMDB

Producers:

-

Related Countries:

-

Danmark

Added:

2018-05-29

Trækfugle

Oprindelsen af den colombianske narkotikahandel gennem den episke fortælling om den indfødte Wayuu-familie, som bliver involveret i den blomstrende forretning i salget af marijuana til den amerikanske ungdom i 1970’erne. Når grådighed, lidenskab og ære kolliderer udbryder en broderkrig, der sætter deres liv, kultur og deres nedarvede traditioner på spil.

Added:

2018-05-29

Premiere:

2019-02-21

Distributor:

Øst for Paradis
Live Poster 1 Trailer 1